?v2
 
Power of Shazam! #43

POWER OF SHAZAM #43 - (1998) Broken Heroes!

Image: Power of Shazam! #43 - DC Comics

Power of Shazam! #43