?v2
 
Teen Titans #42 (Vol. 3)

TEEN TITANS #42 - (Johns/Snejbjerg) Spotlight on Kid Devil as he finally confronts his mentor, Blue Devil.


Image: Teen Titans #42 (Vol. 3) - DC Comics

Teen Titans #42 (Vol. 3)