?v2
 
Ai Yori Aoshi Vol. 11 SC

AI YORI AOSHI VOL. 11 SC (Kou Fumizuki/Kou Fumizuki) Despite her family's protests, Aoi Sakuraba decides that she is going to marry Kaoru Hanabishi, her love of eighteen years. 192 pp. (5x71/2)

Image: Ai Yori Aoshi Vol. 11 SC  - Tokyopop

Ai Yori Aoshi Vol. 11 SC