?v2
 
Tenchi Muyo! Ryo-Ohki Vol. 1: Here Comes the Bride DVD - Uncut

TENCHI MUYO! RYO-OHKI VOL. 1: HERE COMES THE BRIDE DVD (UNCUT) - From FUNimation Productions, Inc. More animated fun.

Image: Tenchi Muyo! Ryo-Ohki Vol. 1: Here Comes the Bride DVD - Uncut  -

Tenchi Muyo! Ryo-Ohki Vol. 1: Here Comes the Bride DVD - Uncut