?v2
 
Teen Titans #52

The Titans of Tomorrow take on Starro! .

Image: Teen Titans #52 - DC Comics

Teen Titans #52