?v2
 
Samurai Deeper Kyo Vol. 13 SC

SAMURAI DEEPER KYO VOL. 13 SC B&W. (Akimine Kamijyo) As the battle between Benitora, Sasuke and Jiji Funjin heats up, Bentenmaru and Yuya jump out of the frying pan and into the fire... Firefly that is. 192 pp. (5x7)

Image: Samurai Deeper Kyo Vol. 13 SC  - Tokyopop

Samurai Deeper Kyo Vol. 13 SC