?v2
 
Rurouni Kenshin: Profiles

RUROUNI KENSHIN: PROFILES (Nobuhiro Watsuki) Get the facts on your favorite Rurouni in one comprehensive volume. 200 pp.

Image: Rurouni Kenshin: Profiles  - Viz Media LLC

Rurouni Kenshin: Profiles