?v2
 
Kaze No Yojimbo Vol. 4 DVD

KAZE NO YOJIMBO VOL. 4: SILENT JOURNEY DVD - While Mitsuko studies the blue print of Jiros Conscience Circuit, Jiros catastrophic experience reaches its peak when Saburos whistles take full control of his mind. 100 mins. MA.

Image: Kaze No Yojimbo Vol. 4 DVD  -

Kaze No Yojimbo Vol. 4 DVD