?v2
 
Genshiken Vol. 06 SC

GENSHIKEN VOL. 6 GN - B&W. (Kio Shimoku) More of the humorous exploits and romantic drama surrounding a campus manga/anime fan club. 200 pp. MR.

Image: Genshiken Vol. 06 SC  - Del Rey

Genshiken Vol. 06 SC