?v2
 
Calvin & Hobbes: Homicidal Psycho Jungle Cat SC

CALVIN & HOBBES: HOMICIDAL PSYCHO JUNGLE CAT SC - (Bill Watterson) 176 pp.

Image: Calvin & Hobbes: Homicidal Psycho Jungle Cat SC  -

Calvin & Hobbes: Homicidal Psycho Jungle Cat SC