?v2
 
Astonishing X-Men Bianchi Poster

A fabulous group shot of the X-Men by Simone Bianchi.

Image: Astonishing X-Men Bianchi Poster  - Marvel Comics

Astonishing X-Men Bianchi Poster