?v2
 
Lady Pendragon Vol. 03: Dragon Blade #1 (DFE Joe Jusko cover signed)

LADY PENDRAGON VOL. 3: DRAGON BLADE #1 (DFE JOE JUSKO COVER SIGNED) - A comic published by Image Comics.

Image: Lady Pendragon Vol. 03: Dragon Blade #1 (DFE Joe Jusko cover signed) - Image Comics

Lady Pendragon Vol. 03: Dragon Blade #1 (DFE Joe Jusko cover signed)